De mogelijkheden

DJ Set / Computer

Deze vorm van afgespeelde muziek is vaak gemakkelijk en betrouwbaar  te begrenzen.
Omdat het hele programma uit een enkele mixer komt en van daar uit naar de versterker(s) gaat zijn er twee lijnen (links en rechts) die met een line-begrenzer goed te bewaken zijn. De signaalweg loopt door de limiter en de limiter “kijkt”  naar het signaalniveau dat vanuit zijn uitgang naar de versterker gaat. Dit signaalniveau beperkt hij tot de op deze limiter ingestelde maximale waarde.

Voorwaarden: Na de begrenzer mag er geen mogelijkheid meer zijn om extra versterking in te regelen. M.a.w. de versterker moet al op maximale versterking staan bij afregeling, zodat na afregeling niet extra “gas” kan worden gegeven.

De afregeling moet eenmalig gebeuren, en wordt soms door een milieuambtenaar gedaan, waarna de begrenzer kan worden verzegeld.

Overigens blijft u als ondernemer verantwoordelijk voor het niet overschrijden van de norm, want er blijven legio mogelijkheden over om de boel te omzeilen:

In geen geval is de begrenzing waterdicht te maken, de ondernemer blijft de belangrijkste speler hierin, en de begrenzer slechts een handig hulpmiddel, waarmee alleen nog door zeer bewust ingrijpen in de installatie een overtreding kan worden gemaakt.

Live muziek/spraak

Veel lastiger is het om live muziek te begrenzen. We hebben hier te maken met meerdere geluidsbronnen, zoals de PA-installatie, de monitors, de instrumentversterkers etc.

Er zijn door de jaren heen diverse methoden ontwikkeld en geprobeerd, elk met grote nadelen.
De best werkende oplossing wordt hieronder beschreven:

De totaalbeoordeling wordt gedaan middels een meetmicrofoon, hangend aan het plafond.
De informatie die deze microfoon oppikt gaat naar een begrenzer  waardoorheen de line-signalen van de PA-installatie lopen, zodat de voornaamste geluidsbron -deze PA-installatie- kan worden begrensd. Deze begrenzer bevindt zich naast of achter het podium.

De plaatsing en afregeling van deze begrenzer kan eenmalig zijn.
De band of discotheek moet alleen dwingend gebruikmaken van de begrenzer in de signaalweg na hun mengtafel, naar de versterkers.

Tijd gestuurde begrenzing

Als u door de controlerende instantie een aanschrijving krijgt waarin u verplicht wordt een geluidsbegrenzer te plaatsen, wordt deze brief altijd begeleid door de APV van de gemeente. In deze begeleidende brief staan vaak verschillende geluidsniveaus weergegeven waaraan u zich dient te houden. Deze niveaus verschillen per gemeente.

Bijvoorbeeld in gemeente Rotterdam schrijft DCMR:
* 90 dB (A) resp. 96 dB(C) in de periode gelegen tussen 07.00 uur en 19.00 uur;
* 85 dB (A) resp. 91 dB(C) in de periode gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur;
* 80 dB (A) resp. 86 dB(C) in de periode gelegen tussen 23.00 uur en 07.00 uur;

Bij het plaatsen van een geluidsbegrenzer moet altijd worden uitgegaan van het laagste niveau tijdens de opening van de locatie. Dit houdt in dat u normaal gesproken niet gebruik kunt maken van de maximum toegestane geluidsniveaus. Om te zorgen dat het geluidsniveau gedurende de dag wordt aangepast aan de norm kunt u gebruikmaken van een tijd gestuurde geluidsbegrenzer. Deze geluidsbegrenzer wordt met de computer ingesteld, waarbij er een digitale handtekening achterblijft van de installateur.